Skip to main content

Regeringen motarbetar det papperslösa kontoret!

Sedan hösten 2007 har Visma Spcs erbjudit kunderna möjlighet att lämna in sina årsredovisningar elektroniskt. Men nu är det stopp för den möjligheten. Enligt min mening är regeringen alltför mesig med att införa lagkrav. I stället för att minska pappersflöde och byråkrati i meningen ineffektivitet leder slappheten till att vi nu tvingas ta ett steg tillbaka.

Det handlar om övergången till elektronisk dokumentation i stort. Offentlig förvaltning i flera europeiska länder godtar numera enbart elektroniska fakturor. Företagens informationsinlämning till staten i dessa länder sker i allt högre utsträckning på elektronisk väg. En internationell standard, XBRL, har funnits för elektronisk ekonomisk information sedan seklets början och banade 2007 väg för Bolagsverket att börja ta emot elektroniska årsredovisningar. Visma Spcs anpassade snabbt sitt bokslutsprogram för den nya möjligheten.

Ingen vill ta ansvar
Bolagsverket har på olika sätt försökt få fler myndigheter att ansluta sig till den moderna tekniken och möjligheten till elektronisk informationsinlämning, grundad på XBLR-standarden. Så vitt jag förstått har de stångats blodiga med övriga myndigheter, som troligtvis drar sig för initialkostnaden för ett skapa ett effektivare och miljövänligare umgänge med näringslivet. Det är horribelt, eftersom både staten och näringslivet skulle vinna på att utveckla snarare än motarbeta övergången till elektronisk informationsinlämning. I det längre loppet är det lätt att se ekonomiska vinster för alla inblandade.

Det som nu skett är att en ny, internationell redovisningsstandard, ISA, har införts i Sverige. I den ställs nya krav på bland annat revisionsberättelsen och ingen vill ta ansvar för taxonomin – anpassningen av det elektroniska formatet enligt XBLR – och därmed är det  i dag omöjligt att lämna en komplett årsredovisning på elektronisk väg i Sverige.

Hjälpa i stället för att stjälpa
Visma Spcs beklagar djupt regeringens ointresse av att hjälpa till att effektivisera Sverige. Regeringen borde ta fram både piskan och moroten. Piskan i det här fallet är att lagstifta om att exempelvis endast godta elektroniska fakturor från näringslivet. Moroten skulle kunna vara att belöna företag som lämnar årsredovisningar elektroniskt så att de exempelvis får längre inlämningstider än de som går ”pappersvägen”, alternativt att avgiftsbelägga pappersbaserad informationsinlämning i stort. Skulle vi dessutom kunna samordna inlämningen av bokslut och deklaration är ännu mer vunnet.

Och låt Bolagsverket – som ju varit myndigheternas föregångare på området – få ta ansvar för att upprätthålla taxonomin för XBLR-standarden i Sverige. Vi som programleverantör tar gärna vårt ansvar för att underlätta en sådan utveckling genom användarvänliga anpassningar av våra program, men vill inte bli lurade ännu en gång.

Mest populära

  • Digital AW går att anpassa efter budget och antalet deltagare

    Tips för en lyckad digital AW

    I oktober har det gått 200 dagar sedan flytten till hemmakontoren i mars. Innan corona var After Work en vanlig aktivitet för att skapa trivsel på jobbet. Så vad krävs för att få till en lyckad digital AW, nu när kollegorna är utspridda? 

  • Tillfälliga regler för julklappar till anställda under corona

    Julklappar till anställda i coronatider

    I år när många sitter utspridda på hemmakontoren kan det bli extra svettigt för arbetsgivarens tomte. Samtidigt har tomten möjlighet att vara extra generös, utan att riskera skattekonsekvenser för mottagaren.