Visma Blogg Sverige

Projektkalkyl

Hej,

När man skall räkna på vilka besparingar man kan göra genom införande av elektronisk handel funderar man ofta på hur man kan effektivisera administrationen och få ned kostnaden för fakturahanteringen.

Detta är ofta svårt, då man sparar tid på många ställen i organisationen och kan kanske inte alltid få nytta av den tid som sparas. Men ett nyckeltal är att man sparar minst 100 kronor per faktura.

Ett mycket bättre angreppssätt är att titta på den besparing man kan göra när det gäller effektivare inköp. Genom nya ramavtal med leverantörer kan man spara 10-20 % i snitt. Då sedan systemet premierar handel hos ramavtalsleverantörer får man bättre priser och således pengar över till annat. Dessutom kan man jämföra priser för en vara direkt vid bildskärmen och bli mer kostnadsmedveten.

Efterkalkyler visar på mycket stora besparingar vid själva inköpet, faktiskt större än vad gäller effektivare fakturahantering.

Så ta med effektivare/billigare inköp som mål för införandet och se fakturahanteringen som bonuseffekt.

Då kan man enklare mäta effekten i efterhand

Hälsningar

Thommy Johansson / fd projektledare E-handel i Kungsbacka kommun

0