Tillbaka till huvudmeny

“Produkterna fungerar som stöd och ger uppdaterad information till våra medarbetare”

Mattias Olsson är VD på Svenska Stenhus som idag använder HR Expert, Medarbetarportal och Chefsportal från Draftit. Han hade ett behov av produkter som stöttade flera olika roller och som förbättrar och uppdaterar informationsflödet till våra medarbetare.

Svenska Stenhus är ett fastighetsbolag som bygger, hyr ut och förvaltar lägenheter, lokaler och förråd. Bolaget äger och förvaltar cirka 380 hyreslägenheter. Mattias Olsson är VD på företaget som har funnits i över 40 år och har cirka 30 anställda.

Organisationen kan tyckas spretig – med många olika yrkesgrupper och mobil personal. Bolaget har egen kompetent personal som sköter hela kedjan från projektering och byggnation till fastighetsförvaltning, berättar Mattias. Bolaget hade behov av att samla personalinformation på ett och samma ställe som alla kan ha tillgång till oavsett var man befinner sig. Detta löste Visma Draftits Medarbetarportal.

– Jag hade ett behov av produkter som stöttade flera olika roller och som förbättrar och uppdaterar informationsflödet till våra medarbetare. Det gör Draftits produkter. Dessutom kan vi lita på att informationen alltid är uppdaterad, berättar Mattias.

Han är en van användare av Visma Draftits verktyg och har arbetat med HR Expert i många år.

”HR Expert är ett bra stöd. Jag använder den som ett uppslagsverk och det känns bra att ha den som stöd i frågor som rör till exempel arbetsrätt och arbetsmiljö. Jag önskar att jag hade mer tid att fördjupa mig i olika aktuella ämnen som nyhetsbreven belyser.

Det känns dock bra att jag alltid får tillgång till informationen. Rubrikerna är tydliga så jag kan när något som berör min organisation förändras och fördjupning krävs. Det sparar en hel del tid i min lagkravsbevakning.”

Mattias är van att arbeta i olika digitala verktyg. Under 2019 tog Mattias och Draftits projektledare fram innehållet i Chefsportalen som anpassades till Svenska Stenhus policys och värdegrund. Projektledaren har varit hjälpsam och stöttat honom, men mycket har Mattias klarat själv.

– Att arbeta i EpiServer CMS (redigeringsverktyget i portalerna, reds.anm) var dock nytt för mig, men även det gick bra! avslutar Mattias.

Fakta

HR Expert är mer än en digital lagbok. Med ett juridiskt stöd tar HR och personalansvariga korrekta beslut i det dagliga arbetet. Handböckerna innehåller aktuell förädlad juridik, författad på ett sätt så att alla kan förstå och applicera den i praktiken.
Svenska Stenhus är ett familjeägt fastighetsbolag som bygger, hyr ut och förvaltar lägenheter, lokaler och förråd. Bolaget äger och förvaltar cirka 380 hyreslägenheter och har cirka 30 anställda.

Mest populära

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

  • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

    Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.