Presentation av oss Management traineer

Hej!

Tanken är att vi traineer genom en serie av inlägg tänkte presentera oss själva och nämna lite om de projekt som vi sitter med.

Först ut i denna serie är jag Janne Poikulainen, jag är nyligen fyllda 27 år och är uppväxt i Örnsköldsvik (för er norska läsare så ligger det utmed den svenska östkusten ungefär i höjd med Trondheim). Jag har en MSc i Industriell ekonomi från Luleå tekniska universitet, med inriktning mot logistik samt mot strategi. Under min utbildning hade jag en utbytestermin på Hong Kong Polytechnic University, där jag studerade finans och investering.

Jag framför kontoret på Sköyen

Under mitt första traineeprojekt är jag placerad, efter önskemål, i Oslo på huvudkontoret ute på Sköyen. Projektet är på Research & Development avdelningen, där all utveckling av programvara sker och på sätt och vis utgör kärnan i hela verksamheten. R&D har ett pågående projekt som syftar till att utveckla ett av affärssystemen till att involvera en mer utvecklad logistikmodul än i vad det gör i dagsläget. Målet med mitt projekt är att komma med nya insikter till det pågående projektet samt att slutligen utforma en kravspecifikation för projektet, för att tydliggöra vad projektet skall leverera samt hur det skall göras. Detta projekt passa mig bra med min logistiska bakgrund och mitt tekniska (IT) intresse. Projektet tycker jag är väldigt intressant då det ger mig en inblick i det tekniska som Visma levererar samt att jag får en god insikt i hur affärssystemet fungerar. Dessutom tror jag det är nyttigt att se hur utvecklarna på Visma arbetar för att utveckla befintliga produkter samt ta fram nya.

Jag valde Visma för att det är ett företag med stora möjligheter och med en framtid som ser ljus ut. Nedan en figur över Vismas intäkter de senaste tio åren, figuren talar
sitt tydliga språk. Sen passade Vismas Management Traineeprogram som skapt för mina intressen och min utbildning, med en kombination av management i en teknikintensiv bransch.

0