Tillbaka till huvudmeny

Personalchefen: "HR Expert betyder extra mycket vid ny lagstiftning"

Camilla är personalspecialist i Sölvesborgs Kommun sedan fyra år tillbaka. Redan då använde sig kommunen av HR Kommun för att hantera lagstiftningen inom HR, och idag sitter de även med Personalhandboken som Camilla ansvarar för.

Personalspecialister om HR Expert Kommun

Camilla är personalspecialist i Sölvesborgs Kommun sedan fyra år tillbaka. Redan då använde sig kommunen av HR Expert för att hantera lagstiftningen inom HR, och idag sitter de även med Personalhandboken som Camilla ansvarar för.

Det är främst arbetet med människor som intresserar Camilla. Som personalspecialist har hon möjlighet att påverka organisationen och de anställdas arbetsmiljö. Ett intresse för arbetsrätt är givetvis en fördel, och där kan HR Expert hjälpa till:

”När det kommer in ny lagstiftning behöver man HR Kommun extra mycket. Då får man kolla runt: Hur löser vi detta? Var ska vi ta hjälp? Vad finns det för regler att följa? Då är det bra att Draftit ligger i framkant och kan presentera olika upplägg.”

Det är främst arbetsrätten, arbetsmiljö och frågebanken som används när hon är inne i verktyget. Dokumentfliken med checklistor, mallar och blanketter finns också enkelt tillgängliga. Hon tycker att verktyget är ett enkelt sätt att ta till sig ny information.

Det går ju snabbare att leta i HR Expert och bilda sig en grund, förklarar Camilla.

”HR-verktyget är ett enkelt sätt att ta till sig information”

Vi pratar vidare om HR och digitaliseringen av alla uppgifter. Camilla berättar om hur de arbetade med lagstiftning innan de hade HR Expert.

– Då slog man i böcker. Om man jobbar i kommun letar man på SKL:s hemsida, och innan när jag jobbade inom industrin så gick man rakt in i de avtalsområdena. Då fick man tolka lagstiftningen själv, för vi har ju arbetsrättslig utbildning.

Tycker du att det har blivit enklare med ett digitalt verktyg?

– Jo, det ha det. HR-verktyget är ett enkelt sätt att ta till sig information. Jag skulle särskilt lyfta arbetsrätten, arbetsmiljö och frågebanken.

Viktigt med enkelhet när tiden är knapp

Idag arbetar Camilla mot 18 chefer inom kommunen, vilka hon hjälper med bland annat frågor om rehab, arbetsmiljö och lönesättning. Arbetet mot cheferna utgör ena halvan av hennes tjänst, medan andra halvan läggs på kommunens personalhandbok i kombination med utveckling och utbildningar.

Hon tycker handboken är bra just för att den fungerar som en bok. Under sin arbetsdag sitter hon med nio olika system, och vi kommer in på överflödet av information och system:

– Det behöver inte gå snabbare eller vara mer flashigt. Jag tycker det är skönt med en stilla bild, där man söker och hittar informationen. Det är som att slå i en bok, vilket är ett skönt upplägg.

Likaså lyfter hon vikten av att ha tillgång till en support och få hjälp direkt, oavsett om man har en fråga eller om man sitter och jobbar i systemet.

”Jag ringer till Richard så räddar han mig!”

Mest populära

  • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

    Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.