eProcurement i kommuner 2001-2008

Studien från Luleå Tekniska Universitet (”The evolution of eProcurement within Swedish Municipalities from 2001-2008”) visar att de stora flertalet av de 40 intervjuade kommunerna ser mycket positivt på elektroniska inköp, man erfar att inköpsprocessen blir mer strukturerad, mer automatisk, effektivare och lättare. Som en effekt blir styrningen av inköpen centraliserat i högre utsträckning med färre men mer kunnig personal involverad…. ...

Visma Proceedo får ny VD och visar bästa resultatet hittills

Mattias Jonsson lämnar efter åtta år posten som verkställande direktör på Visma Proceedo för en position utanför koncernen. Mattias blir vd på friskvårdsföretaget Medley AB. Ny vd på Visma Proceedo är Rickard Hansen, som är en av företagets grundare och har arbetat snart tio år inom bolaget. Dessförinnan var Rickard Hansen konsult på det internationella konsultföretaget Accenture. – Det känns ...