“If you can dream it you can do it”-Nu har min gräns för vad som är möjligt för alltid flyttats fram!

Äntligen kom dagen som vi längtat efter och som jag kanske har fruktat lite inför, äntligen skulle vi få se resultatet på vårt 15 veckor långa projekt, Project Ylläs-Levi 2019. -Nej, min skidteknik var inte riktigt där. Vallningsfria skinnskidor var kanske inte det bästa valet i vårsnön och rädslan för att åka fort i branta slingrande utförsbackar var större än någonsin. Men konditionen och viljan att genomföra loppet fanns definitivt där! Läs om Monicas upplevelser av det 70 km långa loppet Ylläs-Levi!

Krångligt och risk för fel när förtroendevalda ansöker om ersättning

I Sverige finns idag runt 38 000 förtroendevalda inom offentlig sektor. Alltså personer som har uppdrag som politiker i t ex kommunala nämnder – skol- och barnomsorgsnämnden, byggnadsnämnden, socialnämnden för att nämna några exempel. De har fått sina uppdrag efter att vi medborgare valt dem vid våra allmänna val vart fjärde år. Många av de kommunala förtroendevalda har sitt politiska ...