Växande intresse för e-fakturering bland företagen

  Att komma ingång med elektronisk dokumenthantering – inte minst då e-fakturering – är den viktigaste faktorn för att svenska företag ska bli mer konkurrenskraftiga. Det här framgår av Vismas Effektivitetsbarometer 2008, där företag med 5 till 50 anställda svarat på frågor om effektivitet och verksamhetsutveckling. I undersökningen uppger nästan sex av tio tillfrågade företagsledare att deras verksamhet måste bli ...