Visma Proceedo får ny VD och visar bästa resultatet hittills

Mattias Jonsson lämnar efter åtta år posten som verkställande direktör på Visma Proceedo för en position utanför koncernen. Mattias blir vd på friskvårdsföretaget Medley AB. Ny vd på Visma Proceedo är Rickard Hansen, som är en av företagets grundare och har arbetat snart tio år inom bolaget. Dessförinnan var Rickard Hansen konsult på det internationella konsultföretaget Accenture. – Det känns ...

Så förbereder man sig för kärvare tider…. starta ett inköpsprojekt

Hej, Anders Borg skriver ned tillväxtprognosen och det blåser kallt på finansmarknaden. När intäkterna riskerar att stagnera måste man titta på kostnaderna, bland de mest effektiva åtgärderna med snabbast resultateffekt är att effektivisera inköp: förhandla om inköpsavtalen (kanske med webb-auktion….?) minska antalet leverantörer samla inköpsvolymerna på färre leverantörer styr dina medarbetare att köpa från de förhandlade avtalen (gärna med ett ...