Så förbereder man sig för kärvare tider…. starta ett inköpsprojekt

Hej, Anders Borg skriver ned tillväxtprognosen och det blåser kallt på finansmarknaden. När intäkterna riskerar att stagnera måste man titta på kostnaderna, bland de mest effektiva åtgärderna med snabbast resultateffekt är att effektivisera inköp: förhandla om inköpsavtalen (kanske med webb-auktion….?) minska antalet leverantörer samla inköpsvolymerna på färre leverantörer styr dina medarbetare att köpa från de förhandlade avtalen (gärna med ett ...

Växande intresse för e-fakturering bland företagen

  Att komma ingång med elektronisk dokumenthantering – inte minst då e-fakturering – är den viktigaste faktorn för att svenska företag ska bli mer konkurrenskraftiga. Det här framgår av Vismas Effektivitetsbarometer 2008, där företag med 5 till 50 anställda svarat på frågor om effektivitet och verksamhetsutveckling. I undersökningen uppger nästan sex av tio tillfrågade företagsledare att deras verksamhet måste bli ...