Ny version av Proceedo

I helgen lanserade vi Proceedo version 8.0. Ett nytt gränssnitt i syfte att ta nästa steg in i användarvänliga applikationer för företag, organisationer och offentlig förvaltning.  Förutom att det grafiska gränssnittet har blivit aptitligare har vi också adderat en rad nya funktioner samt trimmat inköps- och fakturahanteringsflödena ytterligare. Eftersom våra inköp och fakturahanteringsapplikationer är Internetbaserad, On Demand, så når uppgraderingen ...

Förvaltningsorganisation

När man valt systemstöd för elektronisk handel och startat upp med några anslutna leverantörer och registrerat användare är processen igång. Redan då måste man ha funderat på drift- och förvaltningsorganisation. Har man varit förutseende och valt en On Demand-lösning ”slipper” man It-driften och alla tillhörande uppgifter såsom uppdatering av programvara och backup-tagning.  Men frågor från användarna dyker upp och fakturor ...

E-handeln mellan företag ökar stadigt

E-handeln business-to-business mellan svenska företag ökade med 13 procent under 2008. Trenden fortsätter 2009 IT Nätverket för elektroniska affärer, Nea, mäter företagens e-handel med varandra. Under 2008 ökade internethandeln mellan företagen med 13 procent. Ökningen var som starkast under det fjärde kvartalet 2008, då e-handeln växte med 8,5 procent. E-fakturering ökar ännu snabbare: 32 procent under 2008. Många företag har ...

Visma Proceedo på Upphandlingsdagarna 2009!

Upphandling i förändring – politik, strategi, ekonomi, juridik. Konferensen är i år förlagd till Folkets Hus, City Conference Center,Barnhusgatan 12-14  i Stockholm och arrangeras den 4 – 5 februari. Upphandlingsdagarna är årets hetaste upphandlingsseminarium och besöks av upphandlare/inköpare, ekonomer och verksamhetschefer från hela den offentliga sektorn. Upphandlingsdagarna vänder sig självklart till alla som berörs av den offentliga upphandlingen. Upphandlingsdagarna är ...