Beslutsstödets användarvänlighet viktigast

Användarvänlighet har gått om integration som det viktigaste inköpskriteriet, visar två rapporter. Analysföretaget Aberdeen gjorde 2008 en undersökning, avseende 190 företag, i vilken de två största utmaningarna som framkom var integration och leverera ut beslutsstöd till slutanvändarna, vilket 42 respektive 29 procent uppgav. I år är har prioriteringen svängt. Nu gäller i stället användarvänlighet och utbildning, inte att integrera data. ...

varför e-faktura till 1000?

Hej, Det finns många fördelar både för kunden och leverantörerna med att skicka/ta emot e-faktura: Fördelar för Kunden: • Full kontroll och spårbarhet av fakturan • Effektivare betalningsflöde och fakturaadministration • Miljövänligt • Fakturan blir oftare mer tydlig; mindre risk för missförstånd och frågor Fördelar för Leverantören: • Effektivare betalningsflöde och fakturaadministration • Slipper utskrift , kuvertering och porto • Miljövänligt • Fakturan blir oftare mer tydlig; mindre ...