Visma på SOI:s årskonferens

Visma finns för fjärde gången med som som utställare under SOI:s årskonferens. Denna gång går färden till Storsjöteatern i Östersund den 22-24 mars 2010.  Temat för årets konferensen är ”Upphandling i nya perspektiv”. Om SOI SOI – Sveriges Offentliga Inköpare – är en ideell förening bestående av offentliga upphandlare (upphandlingschefer, jurister, upphandlare, mfl), vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ...

Huddinge väljer Visma för sin nya inköpslösning

Huddinge kommun har beslutat att Visma Proceedo ska leverera kommunens nya elektroniska inköp- och fakturahanteringslösning. Affären innebär att Visma Proceedos On Demand-lösning effektiviserar inköp och fakturahanteringsrutinerna i ytterligare en stor svensk kommun. I den nya On Demandlösningen får kommunens beställare ett enda system för att göra elektroniska beställningar och hantera fakturor.  Det här ger i förlängningen avsevärda besparingar. – Detta ...

Lunds Universitet talar på e-fakturadagen

Agneta Sjöfors, processledare Lunds Universitet, kommer att tala på e-fakturadagen den 5:e november på Grand Hotel. Agneta kommer att berätta om Lunds syn på ”bättre inköp” dvs utvecklingen i en decentraliserad verksamhet med många användare. Utmaningen för universitetet var att skapa en effektivare administration som genererar besparingar och frilägger resurser till kärnverksamheten. Krav fanns på snabb implementering, snabbare fakturahantering och mer ...