Landstinget i Gävleborg väljer Visma Proceedos lösning för e-handel

Hej, Visma Proceedo kommer att leverera inköpssystem till Landstinget i Gävleborg. Vismas lösning effektiviserar hanteringen av avtal, beställningar och fakturahanteringsrutiner när Gävleborgs-landstingets beställare nu får ett enhetligt system för avtal, produktsök och elektroniska beställningar. Landstinget räknar med att införandet av en gemensam inköpsprocess och bättre avtals- och sortimentsstyrning ska ge årliga besparingar på 30 miljoner kronor. För oss är affären ...