Förvaltningsorganisation

När man valt systemstöd för elektronisk handel och startat upp med några anslutna leverantörer och registrerat användare är processen igång. Redan då måste man ha funderat på drift- och förvaltningsorganisation. Har man varit förutseende och valt en On Demand-lösning ”slipper” man It-driften och alla tillhörande uppgifter såsom uppdatering av programvara och backup-tagning.  Men frågor från användarna dyker upp och fakturor ...

E-handeln mellan företag ökar stadigt

E-handeln business-to-business mellan svenska företag ökade med 13 procent under 2008. Trenden fortsätter 2009 IT Nätverket för elektroniska affärer, Nea, mäter företagens e-handel med varandra. Under 2008 ökade internethandeln mellan företagen med 13 procent. Ökningen var som starkast under det fjärde kvartalet 2008, då e-handeln växte med 8,5 procent. E-fakturering ökar ännu snabbare: 32 procent under 2008. Många företag har ...

Visma Proceedo på Upphandlingsdagarna 2009!

Upphandling i förändring – politik, strategi, ekonomi, juridik. Konferensen är i år förlagd till Folkets Hus, City Conference Center,Barnhusgatan 12-14  i Stockholm och arrangeras den 4 – 5 februari. Upphandlingsdagarna är årets hetaste upphandlingsseminarium och besöks av upphandlare/inköpare, ekonomer och verksamhetschefer från hela den offentliga sektorn. Upphandlingsdagarna vänder sig självklart till alla som berörs av den offentliga upphandlingen. Upphandlingsdagarna är ...