Online Strategi

For noen av årets Summer Interns begynner det å nærme seg slutten på internshipet. For min del avslutter jeg den dagen jeg går over til å bli Management Trainee, 29. august.

Mitt første prosjekt som dreide seg om standardisering av terminologi i produkt dokumentasjonen er nesten avsluttet, og jeg er godt i gang med et nytt prosjekt for Visma Retail, også dette på divisjonsnivå. Det nye prosjektet skal danne grunnlaget for en fremtidig online strategi. Det innebærer å gjennomføre intervjuer både internt og eksternt. Intervjguider ble utviklet, og kommunikasjonsverktøy som Lync og Skype er testet. På grunn av ferieavvikling har det vært en del av intervjuobjektene som har vært vanskelige å få tak i, men to intervjuer internt er allerede gjennomført. Mye spennende informasjon har kommet frem så jeg gleder meg til å gjennomføre de resterende intervjuene og se hva slags resultater det vil føre frem til.

Benjamin Aker works as a Web Consultant at Visma, bridging the gap between online communications, technology and design. With over 15 years' experience as a digital designer / developer in the advertising business, paired with a strong curiosity, he has a wide range of knowledge of different subjects that come in handy at Visma. Privately, Benjamin composes electronic music in various genres, loves photography and videography, and all things technical. 
Kom i kontakt med Benjamin: