On Demand passar alla branscher

Hej,

Ni som aktivt läser vår blogg, har sett att vi på Visma Proceedo stadigt har rapporterat om nya kunder. Vad som kanske också har slagit er är den stora variationen mellan dessa kunder. Visma Proceedos användarvänliga On Demand lösningar används nu inom ett vitt spektrum av olika branscher, både privata och offentliga. Företag inom bank och finans, transport, logistik och olika industrinäringar från hela Norden, samt offentliga organisationer såsom kommuner finns bland våra kunder.
Variationen bland våra kunder bevisar inte bara att Visma Proceedos On Demandlösningar är enkla och dynamiska att använda, men också att fler och fler ser nyttan av våra On Demand lösningar inom e-handel och elektronisk fakturahantering.

Även om branschtillhörigheten skiljer sig så finns det några gemensamma nämnare hos våra kunder som t ex geografisk spridning av verksamheten och ett önskemål om central styrning av inköp och fakturahanteringsprocesserna.

Önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Emelie

0