Visma Blogg Sverige

On Demand på räls

Ett gediget förändringsarbete och klargörande om rollfördelningen lade grunden till framgång för SJ:s nya integrerade inköps- och fakturahanteringssystem, en On Demand-lösning via Visma.
Vad vi ville ha var ett enda system där vi kunde sköta allt från inköp till fakturahantering och rapportering.

Utmaning
Organisationen ville bort från en inköps och fakturahanteringslösning som var uppdelade i två system, vilket tog dubbla resurser i anspråk och skapade mycket krångel.

Lösning
Implementering av Visma Proceedos On Demand-lösning med ett integrerat och effektivt system för inköp och hantering av leverantörsfakturor.

Resultat
En enda process för inköp från start fram till betalning och rapport/statistik.

 

Läs mer på www.vismaproceedo.se

0