Tjänsteresa. Via resepolicyn.

Och därför behöver du en resepolicy

En resepolicy till varje företag och varje företagare – på så sätt kan kostnaderna för de 235 miljoner tjänsteresor som genomförs i Sverige varje år begränsas. Här berättar Visma Advantage hur ett fåtal regler kan öka din vinst såväl som tillföra ditt företag en grön, klimatsmart profil.

En bra tumregel, oavsett hur stort ditt företag är eller vilken bransch du verkar i, är att “allt kapital ska arbeta”. Det betyder i praktiken att du har en plan för hur pengar och intäkter ska placeras och investeras. I sin enklaste form: du väljer ett konto för din kassa, med största möjliga tillgänglighet och högsta möjliga ränta. För allt kapital ska ju arbeta. Det är en princip. Som säkerställer att dina pengar förmeras.
Håll det här exemplet i dina tankar en stund. För vi vill överföra det till kostnader i din verksamhet. Eller mer specifikt: till dina resekostnader.

Hur vi reser när vi reser

En majoritet av alla tjänsteresor sker med bil. Men även tåg och flyg är naturligtvis vanliga färdsätt. Förutom att de kostar tid och pengar, innebär de också en stor påfrestning på vår gemensamma miljö. Är alla resor nödvändiga? Förmodligen inte. Men om det saknas instruktioner för hur medarbetare i ett företag eller en organisation ska förhålla sig till resor i tjänsten, så är risken stor att alla typer av kostnader rusar – och att exempelvis det resfria mötet sällan blir aktuellt. En resepolicy kan förändra den verkligheten.

 

Med en strategi för företagets tjänsteresor:

  • Effektivare resursanvändning
  • Starkare varumärke
  • Sänkta kostnader
  • Sparad tid
  • Medarbetare som mår bättre
  • Vinster för vår gemensamma miljö
  • Ökad trafiksäkerhet

 

En resepolicy berättar

Pappret består förvisso av siffror och bokstäver, men dokumentet i sig är inte det centrala. Det är tillämpningen av resepolicyn som bör stå i fokus. Den berättar nämligen dels om den interna kostnadskulturen, samt vilken ambition företaget har när det kommer till bland annat miljöfrågor. En bra resepolicy ska leda till minskat resande. Men också vara ett styrinstrument i arbetsvardagen för alla medarbetare. Fram växer då ett miljöanpassat och kostnadseffektivt resande.

Affärsresa. På väg till en kund.

Sänkta kostnader är detsamma som ökade intäkter. Och ökade intäkter är ett språk som alla företagare pratar flytande. Därför inleddes den här texten med en kort passage, som beskriver hur vi ofta tänker när det handlar om pengar in på kontot, där det är den naturligaste saken i världen att välja den mest fördelaktiga placeringen. Med en resepolicy applicerar du samma “tänk” på dina kostnader för tjänsteresor: du begränsar utgifterna. För ditt företag och för jorden vi lever på.

235 miljoner tjänsteresor. Varje år. I Sverige. Det säger sig självt att det är omöjligt att begränsa – och än mindre kontrollera – de kostnader som uppstår som ett resultat av dessa resor, av detta resande, om det helt saknas regler. Så vi tillför några regler. Via en resepolicy. Som kan hjälpa ditt företag att spara både pengar och tid. 

Hämta din resepolicy

Jag är affärsutvecklare hos Visma Advantage och digitaliseringsexpert hos Visma i Sverige. I affärsbloggen skriver jag bland annat att om den digitala omställningen, konceptutveckling samt frågor som rör idébyggande, försäljning och marknadskommunikation.
Kom i kontakt med Pär: