Nytt traineeprosjekt

Mitt nye prosjekt er i Visma Retail, som leverer spesialutviklede programvareløsninger og tjenester for butikkjeder i Norge, Sverige og Danmark. Divisjonen har over 400 ansatte og omsatte i 2010 for over NOK 600 millioner.

Som prosjektleder er jeg ansvarlig for progresjonen i prosjektet; holde snorene samlet og koordinere prosjektet på en måte som gjør at jeg når de ambisiøse målene som vi har satt oss.  Prosjektet involverer Visma Retail på tvers av Norge, Sverige og Danmark, og jeg eksponeres mot mange spennende oppgaver; etablering business case og prosjektplan, kommunikasjon mot stakeholders, kontraktsforandlinger, implementering og driftssetting. I tillegg skal eierskap, ansvar og nye arbeidsprosesser relatert til det nye verktøyet implementeres.

Dette kommer i tillegg til rekrutteringsansvaret for Visma Summer Internship 2011, samt et felles traineeprosjekt hvor vi vil identifisere den beste måten Visma kan samle informasjon og forbedringsforslag fra sluttbrukeren. Med andre ord oppleves arbeidsdagene som varierende og veldig læringsrike for tiden:)

Benjamin Aker works as a Web Consultant at Visma, bridging the gap between online communications, technology and design. With over 15 years' experience as a digital designer / developer in the advertising business, paired with a strong curiosity, he has a wide range of knowledge of different subjects that come in handy at Visma. Privately, Benjamin composes electronic music in various genres, loves photography and videography, and all things technical. 
Kom i kontakt med Benjamin: