Balsamiq

Nytt prosjekt, fremdeles fokus på usability

Som jeg skrev om i et tidligere innlegg, jobbet jeg i det forrige prosjektet mitt med å forbedre brukervennlighet i et av Vismas mest brukte applikasjoner – Visma Reporting.

Dette gikk veldig bra, og jeg fikk gode tilbakemeldinger. Og ikke minst, som den beste bekreftelsen på at produkteier var fornøyd, så ble det en prioritert oppgave for utviklerene å implementere flere av mine forslag til forbedringer. Det betyr at om noen måneder vil tusenvis av kunder ta i bruk oppdateringen jeg har jobbet med.

Prosjektet ble avlsuttet med en presentasjon og leveranse av prosjektet til utviklingsteamet jeg har jobbet hos. Jeg hadde også en presentasjon for hele ledelsen av R&D, der jeg snakket om hva jeg hadde gjort, samt kom med forslag om hvordan jeg mener de kan bli enda flinkere til å jobbe med brukervennlighet.

Grov skisse av prosessen min

Grov skisse av prosessen i prosjektet

Nå er jeg på plass hos Visma Uniqe som leverer software til hovedsakelig offentlig sektor. Her skal jeg jobbe videre med HCI (Human Computer Interaction). Visma Unique skal bygge opp et sterkt HCI team, og prosjektet mitt i første omgang er å jobbe med å definere arbeidsprosessen. Hvordan skal dette teamet jobbe, både mot utviklere (de som faktisk koder programmene) og mot produktsiden(dem som ”eier” produktene og er ansvarlig for å legge strategien for produktene).

Balsamiq

Jobbing med wireframes i Balsamiq

Jeg kommer til å begynne fast hos Visma Unique når jeg er ferdig i traineeperioden. Da skal jeg også jobbe med HCI. Det er et supert sted å jobbe, her satses det offensivt mot nye teknologier og salget går svært bra! Det er veldig artig å jobbe i en bedrift som har store ambisjoner, både med tanke på vekst og bruk av teknologi.

Benjamin Aker works as a Web Consultant at Visma, bridging the gap between online communications, technology and design. With over 15 years' experience as a digital designer / developer in the advertising business, paired with a strong curiosity, he has a wide range of knowledge of different subjects that come in handy at Visma. Privately, Benjamin composes electronic music in various genres, loves photography and videography, and all things technical. 
Kom i kontakt med Benjamin: