Tillbaka till huvudmeny

Ny rapport: 7 % av Sveriges elever har blivit utsatta för våld i skolan

En ny rapport från Friends visar att det finns ett stort problem med våld, kränkningar och mobbning i skolorna. Vad krävs för att det ska bli bättre?

På uppdrag av Friends, i samarbete med Örebro universitet visar en Novus-undersökning att 7 % av Sveriges elever i åldrarna 9-18 har blivit utsatta för allvarligt fysiskt våld i skolan. Våldet har varit så pass allvarligt att eleverna har behövt uppsöka sjukvård. 

I samma undersökning kan Friends också påvisa att var fjärde barn har blivit utsatt för någon form av allvarligt våld i skolan under det senaste året. Våldet har inneburit bland annat kränkningar, trakasserier, mobbning eller misshandel. Ett resultat av detta är att de utsatta barnen känner sig mindre trygga, har mindre tillit till vuxna och svårigheter med att koncentrera sig på lektionerna.Läs hela rapporten: Mobbningens förekomst – tre barn utsatta i varje klass.

Skyldighet att arbeta mot mobbning och kränkningar

Enligt skollagen är alla skolor skyldiga att arbeta för att motverka mobbning och kränkningar, vilket även påpekas av Friends generalsekreterare Maja Frankel. Maja nämner även att läget i svensk skola är mycket allvarligt och att Sverige på senare år har misslyckats med trygghetsarbetet i skolan. 

Enligt Friends analys har huvudmännen inte lyckats med att motivera och engagera sin personal i likabehandlings- och trygghetsarbetet.

Med rätt verktyg får ni stöd i ert arbete

Med rätt verktyg mot mobbning och kränkningar kan ni både minska konsekvenserna och arbeta förebyggande, samtidigt som ni lever upp till lagstiftningen i både skollagen och diskrimineringslagen.

Med Kränkande behandling Incident får ni en enkel och effektiv väg från anmälan till arkivering. Verktyget ska hjälpa er att kartlägga, utreda, åtgärda och förebygga kränkningar och mobbning. Tillsammans med Kränkande behandling Incident kan ni fatta rättssäkra beslut och få en samlad bild över de händelser som skett.

Mest populära

  • Strax dax för semesterårsskifte

    I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.