Numbers

Nytt prosjekt, nye muligheter.

Fremover skal jeg tilbringe tid på å lære mer om tall, pengeflyt og budsjetter. Som utdannet siv.ing. har jeg sittet mangfoldige timer med komplekse fysikk- og matteoppgaver. Når jeg tenker tilbake på studiet husker jeg hvor fantastisk det var når dobbeltintegralet man hadde sittet og strevet med i timesvis endelig gikk opp. Min gamle mattelærer sa alltid at ”derivasjon er trivielt, integrasjon er en kunst” og for min egen del hadde jeg større personlig utbytte av å sitte med innviklede praktiske oppgaver på matte, algoritmer, statistikk, logikk, fysikk og annen realfag enn å lese bøker om operativsystemer, organisasjonspsykologi eller utdødde programmeringsspråk.

Pluss og pluss gir pluss.

Selv valgte jeg Visma for å kunne tilegne meg mest mulig kunnskap. Og også kunnskap om økonomiprosesser, pengeflyt og budsjettering. Jeg gikk inn i Visma med ønske om en fremtidig rolle innen ledelse, teknologi og økonomi/finans. I forhold til min utdannelse hadde jeg kanskje minst erfaring med det siste, men dette er også noe av grunnen til at jeg valgte akkurat kunnskapshuset Visma som arbeidsplass. Leverandøren av økonomisk programvare og tjenester. Visma som aldri har levert et Quarter dårligere enn samme Quarter forestående år. Veldrevede Visma som de siste årene har hatt en gjevn organisk omsetningsvekst på rundt 10% i året + vekst i form av oppkjøp av andre selskaper, men samtidig også har fokuset på intern effektivitet og EBITDA margin. Det perfekte stedet for meg som elsker tall og teknologi!

Kan man matte kan man alt.

Min erfaring er at å forstå oppbygning, konsekvenser, sammenheng og annet ift problemløsning gir enorme fortrinn i enhver jobb. Og matte/realfag gir forståelse for akkurat disse tingene. Det å skjønne oppbygningen av et matematisk problem, logisk rekkefølge på operasjoner, sammenheng mellom ulike variabler, forståelse for likhetstegn, logikk, sannsynlighet og annet kan utnyttes i nesten alt. Alt har kost og nytte og må vurderes deretter. Og kanskje spesielt i Visma. Med kjerneområder innen økonomiprosesser, programvare og tjenester opplever vi problemløsning på høyt nivå hver eneste dag. Som Management Trainee i Visma ønsker jeg å løse massevis av problemer hver eneste dag.

0