Visma Blogg Sverige

”Nu kan Sverige ställa om till e-handel”

Temadag:

Visma Proceedo medverkar på Temadag som SKL och LfU arrangerar gemensamt den 2 december 2008 kl 10.00-16.00 i Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 i Stockholm.  

Syftet med Temadagen är att visa vilka förutsättningar det finns att börja med e-handel. Medverkande är bl a statsekreteraren på Finansdepartementet Dan Ericsson som kommer att berätta om statens satsning på e-beställningar/e-handel och ledande politiker och tjänstemän inom några kommuner och landsting samt representanter för varuleverantörer och ITsystemleverantörer.

Hälsningar Emelie

0