Nordea går live i Finland.

Utrullningen inom Nordea fortsätter i bra takt!
Idag har det 4:e landet inom Nordea gått live dvs Finland.
Nordea Pankki Suomi Oyj har i dag börjat använda Visma Proceedos On Demandlösningar för inköp och fakturahantering. Det är väldigt bra fart i projektet och i dag använder totalt 12000 användare inom Nordea Proceedo’s lösningar. Fram till i dag har Nordea lagt 30000 inköpsordrar via On Demandlösningen.

0