Visma Blogg Sverige

Mölndals Stad på e-fakturadagarna 2009

Hej!

Mölndals Stad är talare på kommande a-fakturadagarna på Grand Hotel, Stockholm, den 23:e april. Jeanette Nilsson kommer att tala om hur Mölndals stad arbetar för att effektivisera sina interna rutiner och rationalisera sina administrativa processer. Fokus ligger på kärnprocesser och huvuduppdrag istället för administration.  Tag tillfället i akt och lyssna till hur en stad arbetat med sina processer för ökade tidsvinster och lär av deras erfarenheter.

Jeanette kommer också att berätta om Mölndals och Visma Proceedos gemensamma satsning e-faktura till 1000.

 

Hälsningar Emelie

0