Tillbaka till huvudmeny

#metoo: Vad räknas egentligen som sexuella trakasserier? Detta säger lagstiftningen.

#metoo har skapat rubriker under flera år runtom i världen. För Sveriges del beskrivs sexuella trakasserier i Diskrimineringslagen 2008:567 som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Ta reda på vad din arbetsplats kan göra för att motverka sexuella trakasserier.

Sexuella trakasserier beskrivs i Diskrimineringslagen 2008:567 som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Om en händelse räknas som diskriminering beror på den enskilda situationen.

Ett oönskat beteende kan räknas som sexuella trakasserier. DO beskriver att den som är utsatt för trakasserier bestämmer vad som är oönskat eller kränkande. Det kan till exempel gälla:

 • kommentarer och enskilda ord
 • närgångna blickar eller tafsande
 • ovälkomna komplimanger, inbjudningar och sexuella anspelningar.

För att det ska beskrivas som sexuella trakasserier måste den som trakasserar vara införstådd med hur beteendet upplevs. Därför måste den som upplever sig som trakasserad klargöra att beteendet är oönskat. Däremot finns det givetvis situationer där den sexuella anspelningen är så tydlig att det inte kräver något förtydligande.
OBS: Våldtäkt, påtvingad närgången fysisk kontakt och beröring på intima kroppsdelar räknas som sexuellt övergrepp och behandlas i kapitel 6 i Brottsbalken. Denna typen av övergrepp ska alltid anmälas till polisen, oavsett om det sker i eller utanför arbetslivet.

Arbetsgivarens skyldighet att motverka sexuella trakasserier på din arbetsplats

Arbetsgivaren är skyldig att starta en utredning om någon på arbetsplatsen har upplevt eller upplever sig som sexuellt trakasserad. Detta gäller på arbetsplatsen, på tjänsteresor eller vid en fest där kollegor deltar. Om personal blir sexuellt trakasserad av kund eller leverantör så är det inte arbetsgivarens skyldighet att utreda händelsen.
Det faktum att sexuella trakasserier har förekommit kan också vara en indikation på att arbetsplatsen inte fungerar optimalt och därför bör andra insatser också vidtas. Exempel på detta kan vara:

 • utbildning av chefer och medarbetare
 • en tydlig policy mot sexuella trakasserier
 • en uttalad nolltolerans mot sexuella trakasserier.

Läs också: Så arbetar du med diskriminering och aktiva åtgärder

Steg 1: Arbetsgivaren får veta att något har hänt

Det kräver ingen formell anmälan från den som har blivit trakasserad. Även rykten och samtal om att någon upplever sig som utsatt kräver att arbetsgivaren undersöker vad som har hänt. När arbetsgivaren kan konstatera att sexuella trakasserier förekommer kan en utredning påbörjas.

Steg 2: Utredningen påbörjas

Utredningen ska påbörjas så snart arbetsgivaren vet vad som har hänt. Utifrån ett tidigare rättsfall då arbetsgivaren hade väntat i 45 dagar innan utredning påbörjades så kan nu praxis konstatera att detta inte var korrekt – utredningen ska påbörjas inom skälig tid. Man kan inte låta det stanna vid att ord står mot ord. Däremot behöver inte arbetsgivaren själv ta ställning till vems version som är mest trovärdig.

Steg 3: Vidta åtgärder

Hur ska man få trakasserierna att sluta? Den som har utsatt någon för sexuella trakasserier bör först få en tillsägelse och uppmaning om att sluta. Arbetsgivaren kan också välja att utdela en varning, omplacering eller uppsägning av den som har trakasserat. Det är alltså viktigt att kommunicera genom hela processen. Förklara för hela organisationen att ni haft enskilda samtal och att en internutredning har påbörjats. Det motverkar ryktesspridning och skapar trygghet på din arbetsplats.

Steg 4: Följ upp och dokumentera

Trots att åtgärder vidtas kan ibland trakasserierna fortsätta. Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att detta inte sker och i så fall följa upp och ta tag i problemet. Likaså är det viktigt att arbetsgivaren dokumenterar utredningen och de åtgärder som har gjorts.
Om någon blir sjukskriven på grund av kränkande särbehandling, såsom sexuella trakasserier, måste det anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Så motverkar ni sexuella trakasserier på arbetsplatsen

 • Acceptera aldrig oönskade beteenden på arbetsplatsen. Prata med din chef eller ditt skyddsombud.
 • Om medarbetare upplever att det är svårt att vända sig till chefen – använd ett visselblåsarsystem. Observera att ett sådant system endast ska användas vid händelser som kan orsaka allvarliga konsekvenser för bolaget.
 • Ta allas känslor på allvar. Kanske du inte upplever dig kränkt av samma beteende som din kollega. Kom ihåg att den som upplever sig utsatt för trakasserier är den som avgör om beteendet är oönskat.

Våga stå upp för dig själv och andra. Det är aldrig acceptabelt att känna sig kränkt på arbetsplatsen. Arbetstagare som anmäler sexuella trakasserier är dessutom skyddade från att utsättas av repressalier på grund av en anmälan.

Mest populära

 • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

  Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

 • Räknas restid som arbetstid?

  Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.