Visma Blogg Sverige

Många småföretagare fryser lönerna 2013

Fyra av tio småföretag höjer inga löner nästa år. Det visar en färsk enkät som Visma gjort bland små och medelstora företag efter det att LO presenterade sina lönekrav i början på veckan.

33 procent svarar att de tänker behålla nuvarande löner och nästan 7 procent uppger att de planerar sänka lönerna. Resterande 60 procent tänker höja lönenivåerna i takt med de avtal som förhandlas fram.

Min bedömning är att de mindre företagen känner av den försämrade konjunkturen. I valet mellan att minska antalet anställda – eller rent av äventyra det egna företagets fortlevnad – och en återhållsam löneutveckling, så är nog alternativet med återhållsam löneutveckling det självklara valet för de mindre företagen. Och jag tror att det är sina egna löner som företagarna är återhållsamma med eller tänker sänka för det är lättast.

Lönekrav på 2,8 procent Det var i måndags som LO och industrifacken lade fram sina lönekrav inför de stundande avtalsförhandlingarna.

LO kräver 2,8 procent för alla som tjänar 25 000 kronor eller mer. För alla som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden är kravet ett påslag med minst 700 kronor i månaden.

Facken inom industrin, varav några är LO-förbund, kräver också 2,8 procent i löneökning. Dessutom vill de bland annat se en fortsatt utbyggnad av systemen för arbetstidsförkortning samt ytterligare en månads föräldralön.

Om undersökningen Vismas undersökning genomfördes den 12 till 13 november. På frågan ”Kommer ditt företag att höja lönerna nästa år?” svarade 59,8 procent ”Ja, i takt med avtalen”, 33,6 procent ”Nej, behåller samma löner” och 6,6 procent ”Nej, sänker lönerna”. Enkäten besvarades av 1 000 företag.

Vi får se hur avtalsrörelsen går.

 

0