Visma Blogg Sverige

Lunds Universitet talar på e-fakturadagen

Agneta Sjöfors, processledare Lunds Universitet, kommer att tala på e-fakturadagen den 5:e november på Grand Hotel.

Agneta kommer att berätta om Lunds syn på ”bättre inköp” dvs utvecklingen i en decentraliserad verksamhet med många användare.

Utmaningen för universitetet var att skapa en effektivare administration som genererar besparingar och frilägger resurser till kärnverksamheten. Krav fanns på snabb implementering, snabbare fakturahantering och mer kostnadseffektiva inköp.

Lyssna till hur de effektiviserat sig från behov till betalning, vilka resurser de använt internt , hur förändringsarbetet går till och hur de fått med sig sina leverantörer. Detta är ett utmärkt tillfälle att få tal del av Agnetas erfanheter och lärdomar av införandet av Proeedos On Demandlösning.

0