Livet i RnD

Mitt 2ndre prosjekt i Visma er for avdelingen Research&Development (R&D). Her er jeg prosjektleder for et prosjekt som vil effektivisere og forbedre driften til hele virksomheten og utviklingen av såkalte Software As A Service løsninger.

Visma satser tungt i dette segmentet og det er fordi vi er overbevist om at det er fremtiden! (Det er forøvrig også google, i følge nettavisen).

Min løsning vil effektivisere hverdagen til enhver utvikler som jobber med slik software. I prosjektet setter vi opp en server som samler alle avhengigheter (eksterne og interne) og distribuerer det til prosjektene. I dag er alt dette styrt lokalt hos den enkelte utvikler. Dette gjør at vi får effektivitet, kontroll og automatisering av driften. Jeg kan ikke gå i mer detalj på prosjektet, men det er forsøkt illustrert nå-situasjon og fremtidig-situasjon i bilde under.

Benjamin Aker works as a Web Consultant at Visma, bridging the gap between online communications, technology and design. With over 15 years' experience as a digital designer / developer in the advertising business, paired with a strong curiosity, he has a wide range of knowledge of different subjects that come in handy at Visma. Privately, Benjamin composes electronic music in various genres, loves photography and videography, and all things technical. 
Kom i kontakt med Benjamin: