Landstinget i Gävleborg väljer Visma Proceedos lösning för e-handel

Hej,

Visma Proceedo kommer att leverera inköpssystem till Landstinget i Gävleborg. Vismas lösning effektiviserar hanteringen av avtal, beställningar och fakturahanteringsrutiner när Gävleborgs-landstingets beställare nu får ett enhetligt system för avtal, produktsök och elektroniska beställningar.

Landstinget räknar med att införandet av en gemensam inköpsprocess och bättre avtals- och sortimentsstyrning ska ge årliga besparingar på 30 miljoner kronor.

För oss är affären är ett genombrott på landstingsmarknaden och ett bevis på att lösningarna är väl lämpade även för landstingen!

Mvh Rickard

0