Tillbaka till huvudmeny

Kreditoptimera – se och hitta lönsamhet

Behandlar ni era kunder som den traditionella prenumerations världen där en trogen prenumerant i regel betalar mer än den som hoppar runt på tillfälliga erbjudanden? Har alla samma villkor och kreditkriterier? Eller kreditoptimerar ni er verksamhet?

Kreditoptimera företaget
Kreditoptimera företaget

Behandlar ni era kunder som den traditionella prenumerations världen där en trogen prenumerant i regel betalar mer än den som hoppar runt på tillfälliga erbjudanden? Eller blir man premierad av en lång och trogen relation? Har alla samma villkor och kreditkriterier? Eller kreditoptimerar ni er verksamhet?

Att kreditoptimera är att gå igenom företagets kredit- och försäljningsprocess och genom analys hitta lösningar som stödjer affärsprocessen på bästa sätt och därmed ökar lönsamheten. Det finns en rad frågor att ställa sig i arbetet med att kreditoptimera. Det handlar om att se på sin egen hantering av kunderna, se och hitta processer som maximerar. Vilka kreditkriterier har ni exempelvis för nya respektive gamla kunder?

Hanterar ni era kunder på samma sätt eller skiljer ni kunderna åt beroende på omsättning, marginaler eller på annat sätt? Har alla kunder samma betalningsvillkor? Binder ni upp mycket kapital i er verksamhet och i er fakturering? Och framförallt, hur kan ni minska det bundna kapitalet i era kundfordringar?

Finjustera kravställningen

När man kreditoptimerar finjusterar man sin kravställning och därmed också sin verksamhet. Vilka fakturasätt erbjuder vi? Papper, pdf-faktura, elektronisk faktura etc. Ska alla få en kredit eller ska en del kunder betala i förskott? Hur ofta fakturerar ni och när skickar ni påminnelsen? Och vad är det egentligen som avgör om ni lämnar över fakturan till inkasso?

Det kan upplevas som snårigt men handlar egentligen om en grundlig nulägesanalys och bra lösningar som fungerar för både kund och företag. Försäljningsvillkor, avtal om fakturaavgift, påminnelseavgift, dröjsmålsränta. Vi jobbar dagligen med att hjälpa våra kunder att se över sina flöden och tillsammans har vi svaren på frågorna där vikan erbjuda en lösning som stärker er konkurrenskraft, minskar kreditrisken och ökar lönsamheten. Vill ni ha hjälp med er kreditoptimering och kravställning?

Visma Financial Solutions erbjuder vägledning, processer och verktyg som ökar lönsamhet och minskar kreditrisker.

Nu kan du testa ditt företag och se hur Kreditoptimerade ni är? Är du en KreditLärling med utvecklingspotential eller en KreditGuru? Ta reda på det!

Testa ert företag kostnadsfritt

Läs mer om Kreditoptimering

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • P27 läggs ner – vad händer nu?

    P27 Nordic Payments, projektet som skulle bygga en gemensam betalningsinfrastruktur i Norden, har dragit tillbaka sin ansökan om clearingtillstånd från Finansinspektionen.

  • Agda PS – nästa generations lönesystem

    Det händer mycket runt lönesystemet Agda PS. Planen för Agda PS är exceptionellt spännande, både för befintliga kunder men också för nya. Jag har träffat Mikko Keinonen, Product Development Director på Visma Enterprise, för att ta reda på mer.