Tillbaka till huvudmeny

Kreditoptimera – hållbar faktureringsrutin

I en tid av medvetenhet och ökat socialt ansvar för omvärld, individ och inte minst miljö, ställs högre och högre krav på företag. Det är inte ok att inte ha koll. Att inte vara genomtänkt. Vi frågar oss hur detta påverkar eller kanske snarare borde påverka företagens faktureringsrutin och tar hjälp av Anders Lindén, försäljningschef på Visma Financial Solutions för att reda ut det.

I en tid av medvetenhet och ökat socialt ansvar för omvärld, individ och inte minst miljö, ställs högre och högre krav på företag. Det är inte ok att inte ha koll. Att inte vara genomtänkt. Vi frågar oss hur detta påverkar eller kanske snarare borde påverka företagens faktureringsrutin och tar hjälp av Anders Lindén, försäljningschef på Visma Financial Solutions för att reda ut det.

Vad är en hållbar faktureringsrutin? Finns det ens?

– Absolut, hållbarheten som vi menar, får du när företag exempelvis distribuerar fakturan digitalt. På så sätt undviker vi slöseri med papper och kuvert, minskad påverkan av transporter mm. Fakturan tas emot och hanteras elektroniskt vilket minskar kopior som cirkulerar i organisation och med en snabbare och mer korrekt hantering av attestflöden som följd. Men för att lyckas med det i ett större fakturaflöde krävs en fakturaväxel.

Att skicka fakturan genom en fakturaväxel innebär att formatet styrs efter hur mottagaren vill hantera sina fakturor. Det vill säga, kunden väljer hur fakturan ska tas emot. I första hand styrs den till elektronisk faktura sedan via Kivra eller annan elektronisk brevlåda, pdf-faktura och sist en postal faktura.

 

Finns det skillnader i betalmönstret om fakturan är digital eller skickas via post?

– Digitala fakturor betalas snabbare! På så sätt blir det också färre påminnelser, färre inkassokrav och naturligtvis minskade kundförluster. Så en hållbar faktureringsrutin är att också tänka hållbart utifrån företaget. Minskad miljöpåverkan, minskade utestående kundfordringar och minskade kundförluster – det är en hållbar faktureringsrutin.

Läs mer om Vismas lösningar för fakturering och rutiner – från faktura till betalning

Nu kan du testa ditt företag och se hur Kreditoptimerade ni är? Är du en KreditLärling med utvecklingspotential eller en KreditGuru? Ta reda på det!

Testa ert företag kostnadsfritt

Läs mer om Kreditoptimering

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.