Kompetensutveckling

Vi har nu varit med i traineeprogrammet i dryga 3 månader. Under den här tiden så har vi gjort mer än bara jobbat i våra projekt – vilket är en av fördelarna med att vara med i traineeprogrammet. En stor del är även att stimulera vår kompetensutveckling, inte bara genom det dagliga arbetet utan även genom diverse kurser och föreläsningar.

Vi började hela traineeprogrammet med en kurs i projektledning. Eftersom det mesta av arbetet vi traineer gör utförs i projektform var det viktigt att från början ha en gemensam bas inom det. Dock så märker vi av ute i organisationen att olika projektmodeller används beroende på var man arbetar. På utvecklingsavdelningen använder man till exempel ofta Scrum vilket är en relativt populär form att arbeta efter bland utvecklare. Oavsett vilken projektmodell man arbetar efter finns det ”gyllene” sambandet Resurser – Tid – Scope.  Det här sambandet ger att om man vill öka Scopet så måste man öka antingen Tiden eller Resurserna. Om man å andra sidan vill leverera produkten tidigare, då måste man antingen minska Scopet eller öka Resurserna. En logisk regel som inte alltid är så lätt att följa.

Näst på tur i utbildningsserien blev presentationsteknik. En erfaren Visma Manager ägnade oss några timmar för att med hjälp av sina egna erfarenheter lära ut bra och dåliga sätt att presentera på. Några guldkorn från det utbildningstillfället var att det är viktigt att anpassa sig efter syftet med presentationen och vem du presenterar för. Till exempel om du ska sälja in något till din ledningsgrupp ligger fokus på kost-nytta och vilka actions man ska vidta om förslaget accepteras. Något annat som är viktigt att tänka på är att publiken inte kan hålla koll på för många detaljer, tryck på 3 huvudpunkter som du vill att alla ska ta med sig från presentationen och upprepa dem från början till slut.

Det senaste utbildningstillfället var inom karriärplanering. Då gick vi igenom vikten av att ha ett mål framåt eller åtminstone funderat på var man vill vara om tex 10 år och hur man kan lägga upp en plan framåt. Det är där vi står nu, med en uppgift i att skapa vår egen karriärplanering…

Var vill du själv vara om 10 år?

Benjamin Aker works as a Web Consultant at Visma, bridging the gap between online communications, technology and design. With over 15 years' experience as a digital designer / developer in the advertising business, paired with a strong curiosity, he has a wide range of knowledge of different subjects that come in handy at Visma. Privately, Benjamin composes electronic music in various genres, loves photography and videography, and all things technical. 
Kom i kontakt med Benjamin: