Tillbaka till huvudmeny

"Kränkande behandling Incident är självklart, lättorienterat och väldigt hands-on"

Ulf Andersson är utvecklingsledare i Gullspångs Kommun. De använder sedan flera år tillbaka Draftits Expert-verktyg och hösten 2018 digitaliserade de processen för kränkande behandling i sin skolverksamhet.

”Det känns jättebra att vi även har Kränkande behandling Incident i kommunen. Vi har det på våra tre skolor och tre förskolor. Totalt har vi 600 elever och knappt 200 barn i verksamheterna, berättar Ulf Andersson.”

Ulf Andersson är utvecklingsledare i Gullspångs Kommun som har två skolor med årskurs 1-6 och ett högstadium med årskurserna 7-9. De använder sedan flera år tillbaka Visma Draftits Expert-verktyg och hösten 2018 digitaliserade de processen för kränkande behandling i sin skolverksamhet.

Redan efter några månader med Kränkande Behandling Incident märkte Ulf och hans kollegor en högre kvalitet i ärendehanteringen. Idag är anmälningarna som kommer in tydliga och bättre beskrivna jämfört med när de hanterade kränkningsärendena manuellt.

– Pappershanteringen av ärendena var helt värdelös måste jag erkänna. Nu agerar vi mycket mer professionellt. Vi har allting samlat på ett ställe, digitalt och slipper leta i pärmar. Just dokumentsäkerheten tycker jag är viktig. Skulle Skolinspektionen vilja kika på ett ärende har vi allting dokumenterat. Det känns bra – för alla inblandade!

Säkrare process för kränkningsärenden med digital lösning

När Ulf lyfte idén om att använda KB Process var kollegorna mer tveksamma. Motfrågan blev: “Ska vi behöva gå ytterligare en utbildning?”. När de kollade närmare på funktioner och gränssnitt upptäckte de att det inte krävs någon utbildning. Verktyget är enkelt att hantera för alla parter:

”KB Process är mycket självklart, det är lättorienterat och väldigt hands-on”, förklarar Ulf.

Det praktiska arbetet med anmälan och hantering av ärendena har gjort processen enklare och säkrare. Genom en tydlig statistiköversikt får de god insikt i utvecklingen. Det förenklar ett proaktivt arbete bland annat när skolan skriver likabehandlingsplaner.

– Det känns bra att vi kan se anmälda ärenden på förvaltningsnivå och om någon rektor behöver stöd i händelserna. En annan fördel är att vi kan visa uppdaterad statistik till utbildningsnämnden. Inte på individnivå, utan per skola och klass. Vi kan analysera insatser, platser där kränkningarna skett och kan på så vis agera proaktivt.

Diagram och statistik från KB Process
Exempel på första delen av statistiköversikten i KB Process.

Tidigare domar ger värdefull vägledning

Gullspångs Kommun har sedan tidigare god erfarenhet av Draftits verktyg. De har haft Skolledning Expert i fem år och är mycket nöjda.

– Vi har stor nytta av Skolledning Expert eftersom vi inte har en egen jurist i kommunen. Verktyget fungerar utmärkt som vägledare i juridiska frågor som rör våra verksamheter. I skolans värld uppkommer ständigt gränsdragningsfrågor som till exempel om skolskjuts. Vi har stor nytta av att läsa tidigare domar som ger oss värdefull vägledning, förklarar Ulf.

I verktyget finns färdiga dokument och mallar som Ulf utgår använt som bas till nya dokument i verksamheten. Han tycker också att sökfunktionen är användbar, och när den inte räcker använder han frågeservicen.

”Hittar jag inte svar på det jag söker skickar jag frågan vidare till frågeservicen och får alltid snabbt svar i retur. Det känns bra att veta att det alltid finns juridiskt stöd att få i kniviga frågeställningar.”

Resultatet blir högre kompetens och säkrare beslut

Gullspångs Kommun använder Skolledning Expert både som stöd och för att fördjupa sig i olika ämnen. Ulf berättar att produktbrevet från Draftit är värdefullt för att se vad som är aktuellt. Då kan de själva välja att fördjupa sig i en nyhet eller ett ämne som är extra aktuellt för Gullspångs kommun.

– Nyhetsbrevet håller mig ajour och jag delar ofta de nyheter som är relevanta med ledningsgruppen och rektorsgruppen. Alla har inte tillgång till Skolledning Expert.

Som en extra bonus nämner Ulf den kompetensutveckling som skett under de år som kommunen haft Skolledning Expert.

”Vi har blivit mycket säkrare i besluten och tolkningarna genom åren och vår kompetens utvecklas ständigt.”

Kränkande Behandling Incident är ett digitalt verktyg som hanterar hela processen för kränkande behandling, från anmälan till åtgärd. Ni slipper pappersarbetet och säkerställer att alla ärenden följs upp – i enlighet med skollagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Skolledning Expert är en digital handbok som på ett smart sätt hjälper dig med lagstiftning och styrdokument inom skolan. Du väljer om den anpassas för kommunal eller fristående skola.

Gullspångs Kommun är en mindre kommun i Västra Götalands Län med drygt 5000 invånare. De bedriver ett nära samarbete grannkommunerna Mariestad och Töreboda.

Mest populära

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.