Kan B2B system vara användarvänliga?

Jag upplever att det finns generell syn att ekonomisystem och andra administrativa är krångliga och inte särskilt användarvänliga. Ni känner säkert igen detta.

Dessutom finns känslan att leverantörer av affärssystem ej bryr sig om användarvänlighet, då det viktigaste är att uppfylla kraven på funktionalitet. Dessutom sker införsäljning oftast mot den administrativa personal som jobbar dagligen med system. Men så fort systemet rullas ut i organisationen så får man problem, då system sällan är tillräckligt intuitiva. Snabbt måste man då iscensätta en dyrbar utbildning.

Detta vill vi på Proceedo göra till en myt. Vi har hela tiden haft ett fokus på slutanvändaren. Det ska vara enkelt. Vår riktlinje är att utbildning kan vara för att sprida syftet med system, men utbildning ska inte behövas för den enskilde slutanvändaren – ofta en sällananvändare – ska utföra enkla operationer.

Utmaningen med B2B system är att det gäller att attrahera både sällananvändare som är inne lite då och då och den avancerade användaren som använder systemet dagligen, dvs. försöka kombinera vägledande enkelt och effektivitet.

Därför är det också med stor spänning att vi nu tar nästa steg i användarvänliga lösningar för inköp och fakturahantering. I nästa release, version 8.0 av Proceedo eProcurement och Invoice Management kommer vi lansera ett helt nytt gränssnitt, detta arbete går under projektnamnet Nordic Cool. Redan nu kan vi skönja ett mer tilltalande gränssnitt i våra utvecklingslabb.

0