Tillbaka till huvudmeny

”Jag upplever Social Expert som ett bra och modernt verktyg”

Social Expert har blivit ett sätt för Tatjana och hennes avdelning att löpande hålla sig uppdaterade inom lagstiftning för både LSS och SoL – en mycket viktig del i deras arbete på Enheten för personer med funktionsnedsättning i Ekerö Kommun.

Tatjana Glinwood arbetar som chef på enheten för personer med funktionsnedsättning i Ekerö Kommun. Enheten har sedan flera år tillbaka fått juridiskt stöd i form av en handledare som besöker enheten fyra gånger per år. Behovet av att löpande få svar på frågor gjorde att de sedan hösten 2019 använder Social Expert.

”Jag upplever Social Expert som ett bra och modernt verktyg som ger stöd i det löpande arbetet, både för mig som chef och för handläggare. Att dessutom ha tillgång till en e-learning om grundläggande LSS är mycket uppskattat när man ska introducera nya medarbetare.”

Tatjanas första kontakt med Visma Draftit var väldigt positiv. Därför bjöd hon in hela enheten för en gemensam visning av verktyget innan de tog ett beslut.

– Eftersom vi alla gillade upplägget och avtalsvillkoren var bra så kändes det helt rätt att testa tjänsten, berättar Tatjana.

Hon ser det som en fördel att innehållet i Social Expert inte är uppdelat i LSS och SoL funktionsnedsättning. Istället finns all information samlat i ett verktyg som de kan använda dygnet runt. Som användare har hon nu tillgång till samlad information, både rättsdatabas och annat matnyttigt, som kan behövas som stöd vid myndighetsutövningen.

För att få svar på mer specifika frågor använder enheten funktionen Fråga Expert, vilket de är väldigt nöjda med:

Att ställa frågor till Draftits juridiska experter är något som vi använder oss av regelbundet. Vi är mycket nöjda med snabba, relevanta och detaljerade svar.

Ett juridiskt stöd i arbetet har varit viktigt sedan länge, och enheten hade sedan många år tillbaka tillgång till juridisk handledning. Det gjorde att de bland annat kunde hålla sig uppdaterade på förändringar i lagstiftningen och regelverket, tolka lagstiftningen och få beslutsstöd.

– Handledningen har varit ett bra stöd. Däremot insåg vi att det är värdefullt med löpande rådgivning, så vi inte behöver vänta och samla alla frågor till några få tillfällen per år, förklarar Tatjana.

Fakta

Social Expert är din digitala nyckel till högre rättssäkerhet och kvalitet i sociala frågor. Det gör det enklare för både handläggare och enhetschefer att ta trygga beslut på korrekta grunder. Handboken som är tillgänglig dygnet runt, tolkar juridiken särskilt för din arbetssituation, frågeservicen ger dig svar på specifika frågor och med LSS Grundkurs får varje medarbetare en grundförståelse för de regelverk som gäller.

Ekerö Kommun är en mindre kommun i Stockholms Län med drygt 28 000 invånare. Enheten för personer med funktionsnedsättning är en del av Socialförvaltningen och ansvarar för myndighetsutövningen gällande insatser enligt LSS. Enheten ansvarar också för personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar och vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte tillhör någon av personkretsarna.

Mest populära

  • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

    Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.