Tillbaka till huvudmeny

Avtal nästan klart med konkurrent – ändrade sig och har inte ångrat det en sekund!

Jag hade tecknat avtal med en av Draftits konkurrenter när jag blev uppringd av en säljare. Jag ändrade mig direkt och har inte ångrat mig! Medarbetarportalen är överskådlig och tydlig – förutom att den är uppdaterad och har en fenomenal frågeservice!” Detta berättar Ann Eriksson som är HR-ansvarig på Trianon.

Trianon – ett fastighetsbolag som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö. Bolaget har expanderat i rask takt de senaste åren och den positiva utvecklingen fortsätter. Medarbetarna har snabbt vuxit i antal och omfattade i januari 2019 50-55 personer.

För att säkerställa att alla anställda har tillgång till samma information har företaget numera ett avtal med Visma Draftit. Alla anställda har genom Medarbetarportalen tillgång till uppdaterad information som rör deras anställning. Under våren kommer HR-stödet till cheferna att utvecklas med en Chefsportal. Både Medarbetarportalen och Chefsportalen har anpassats till Trianons profil.

Ann Eriksson arbetar som HR-ansvarig på Trianon

”Jag hade tecknat avtal med en av Draftits konkurrenter när jag blev uppringd av en säljare. Jag ändrade mig direkt och har inte ångrat mig! Medarbetarportalen är överskådlig och tydlig – förutom att den är uppdaterad och har en fenomenal frågeservice!”

Ann har tillsammans med Visma Draftits projektledare gått igenom avsnitt för avsnitt för att bygga en personalhandbok i portalen. Ann har gjort kompletteringar på egen hand men också med hjälp av  projektledaren.

”Den största styrkan är att personalen nu själva enkelt kan hitta svaren på de frågor de har gällande till exempel anställning och företagets policys. Och veta att informationen alltid är uppdaterad.”

Bolaget har inget intranät i dagsläget, utan kommer att inkludera nyhetslänkar i personalhandboken

Ann och Visma Draftits projektledare kommer att utveckla Trianons Chefsportal på samma vis som de gjorde med Personalhandboken.

– Att utveckla med ytterligare en portal kändes naturligt för att. Stötta Trianons ledare i deras chefskap. Totalt kommer cirka 10 personer att ha access till Chefsportalen som kommer att bli ett bra stöd till både nya och etablerade chefer, vid t ex medarbetarsamtal och vid frågor som rör arbetsrätt och arbetsmiljö.

Nu kommer Trianon att ha gemensamma rutiner och riktlinjer – allting samlat på ett och samma ställe för både medarbetare och ledare.

Fakta

Bolaget äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö. I beståndet ingår cirka 2 000 lägenheter samt 40 procents handels-, kontors- och samhällsfastigheter. Vid tredje kvartalet 2018 uppgick fastighetsvärdet till 5,5 miljarder kronor.

Mest populära

  • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

    Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.