Tillbaka till huvudmeny

Hur ska vi agera när antalet kränkningar, incidenter och klagomål ökar på vår skola?

Antalet anmälda kränkningar i skolan har ökat de senaste åren. Detta beror dels på att många skolor digitaliserat processen och därmed gjort det enklare att ta kontroll över processen. Samtidigt skapar det utmaningar eftersom man nu behöver identifiera vad som orsakar kränkningarna.

Att det pedagogiska arbetet blir lidande när det är mycket störningar och incidenter, känner alla inom skolvärlden till. Men det finns verktyg som kan stötta verksamheten kring detta. Philip Nilsson, som är chef för skolområdet hos Visma Draftit, berättar här om olika hjälpmedel för att skapa en så effektiv och säker hantering som möjligt.

– Vi har haft många diskussioner med representanter från skolor kopplat till alla de störningar eller incidenter som kan uppstå, berättar Philip. För oss på Draftit handlar det väldigt mycket om att säkerställa att man hanterar olika typer av ärenden på ett sätt som följer de olika regelverk som påverkar skolan. Men man måste också kunna göra det på ett så effektivt sätt som möjligt.

– Utmaningarna för skolorna är att både kunna identifiera och fånga sådant som inträffar, och därefter få till en effektiv hantering där inga lösa trådar släpps, fortsätter Philip. Det vill säga en hantering som är snabb, säker och som tar tillvara både skolans och individens rättigheter och möjligheter.

Utifrån de diskussioner Visma Draftit har fört med skolrepresentanter, har flera olika områden ringats in som viktiga, där det fram till nu har saknats riktigt bra verktyg för hanteringen.

– Många har exempelvis efterfrågat verktyg för kränkande behandling, berättar Philip. Det är ju ett område med många gråzoner där vi från våra kunder ofta får frågor som vi hjälper dem med, till exempel om vad de ska bedöma som en kränkande behandling, och när de behöver hantera det strukturerat.

– Att skapa ett verktyg som hanterar en kränkning går alltid, fortsätter han. Men för oss är det alltid regelverket som är utgångspunkt. Och med grund i vår juridiska kunskap har vi arbetat mycket med att göra hanteringen både effektiv och rättssäker.
 
Två andra områden Visma Draftit har arbetat med och som man nu lanserar verktyg för är tillbud, olyckor och riskobservationer samt hantering av synpunkter och klagomål.

– Det har varit en utmanande resa att få fram riktigt bra hjälpmedel för de här områdena, men nu har vi lanserat den produkt vi kallar TOR. Och ett verktyg för att hantera synpunkter och klagomål är också på gång i närtid, berättar Philip. Vi har testat produkterna hos ett antal skolor och märker hur stort behovet är. Det är lätt att direkt se nyttan med dem och hur de kan förenkla vardagen.

Även eleverna uttrycker behovet i olika former av undersökningar. Till exempel tycker en av fyra elever i den senaste Skolenkäten att vuxna inte reagerar vid kränkningar.

– Att man inte reagerar kan ha att göra både med okunskap och avsaknad av verktyg, menar Philip. Så behoven att förenkla hanteringen är jättestora.

– Utöver de hjälpmedel vi redan har, har vi identifierat ytterligare ett antal områden där digitala och juridiskt säkrade verktyg kan stötta verksamheterna, berättar han vidare. Så vi fortsätter med vårt utvecklingsarbete. Hela tiden med sikte på att förenkla och förbättra hanteringen av händelser som kräver mycket tid och energi av skolans anställda. Det innebär i sin tur att det kan frigöras tid så att skolorna istället kan ägna så mycket kraft som möjligt åt eleverna och den pedagogiska verksamheten, avslutar han.

 

Visma Draftits verktyg för att hantera incidenter och ärenden inom skolvärlden:

  • Identifierad utveckling – verktyg för att identifiera och hantera utvecklingspotentialer inom de fyra områden som Skolinspektionen regelbundet granskar

 
På vår blogg kan du läsa mer om utmaningar och verktyg inom skolområdet, se till exempel:
En av fyra elever tycker inte vuxna reagerar vid kränkningar – hur vänder vi trenden >>>
Har du koll på Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning >>>
Referenscase: Tryggt och skönt att digitalt följa processen från anmälan till åtgärd >>>

Mest populära

  • Strax dax för semesterårsskifte

    I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.