Tillbaka till huvudmeny

Ta rätt beslut i kristider!

Coronavirusets framfart har lämnat få oberörda. I tid av ovisshet är det därför viktigt för dig som arbetsgivare att hålla dig uppdaterad om vad som gäller för att se till att ni följer rådande lagar och regler på er arbetsplats.

Har en arbetstagare rätt att vägra komma till arbetet på grund av rädsla för att bli smittad av coronaviruset? Vilket ansvar har du som arbetsgivare vid pandemiska sjukdomsutbrott? Frågorna är många kring spridningen och hanteringen av covid-19.

I tid av ovisshet är det därför viktigt för dig som arbetsgivare att hålla dig uppdaterad om vad som gäller för att se till att ni följer rådande lagar och regler på er arbetsplats.

Coronavirusets framfart har lämnat få oberörda. I tider med sociala medier där information sprids som löpeld är det viktigt att vara kritisk och lyssna på betrodda källor. För att dämpa konsekvenserna av coronakrisen behöver alla jobba och agera tillsammans. Att vi försöker fortsätta att leva som vanligt för att samhället inte ska sluta fungera.

Vad kan du som arbetsgivare göra i kristider?

Alla arbetsgivare är skyldiga att ständigt driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I det arbetet ingår bland annat att se till att dina medarbetare har en så säker arbetsmiljö som möjligt. I nuläget är det viktigt att du på ett korrekt sätt hanterar deras oro för smittspridning av coronaviruset och arbetssituation vare sig de arbetar hemifrån eller på arbetsplatsen.

En bra åtgärd för att dina anställda ska känna sig trygga är att företaget tar fram en policy för vad som gäller vid sjukdomsepidemier, som covid-19. Den bör innehålla riktlinjer kring hur smittorisk och faktisk smitta ska hanteras på arbetsplatsen. Policyn behöver vara levande och uppdateras i takt med att läget förändras.

En viktig sak att ha med sig trots att fokus upptas av mycket annat är vikten av att hantera personuppgifter på korrekt sätt. Bestämmelserna i GDPR om känsliga personuppgifter aktualiseras när exempelvis en arbetsgivare måste vidta åtgärder såsom att sätta anställda i karantän, begära att personer med sjukdomssymptom arbetar hemifrån och informera om förhållandena i verksamheten.

Många frågar sig var gränsen går för vad som ens definieras som känsliga personuppgifter. Det är inte självklart vilka åtgärder som är okej ur integritetssynpunkt och med tanke på GDPR. I Privacy Expert få du en djupare inblick i GDPR och personuppgiftshantering.

Nya lagar varje dag, så håller du dig uppdaterad!

Det är mycket som händer i takt med coronautbrottets framfart – nya lagändringar och krispaket från regeringen har blivit vardagsmat. Det kan tyckas svårt att hänga med i allt som händer med korttidsarbete, riskbedömning, distansarbete och slopat karensavdrag för att nämna ett urval.

Ett förslag som regeringen har lagt fram är korttidspermittering. Detta för att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget med coronaviruset vänder. Förslaget bygger på systemet för korttidsarbete, men subventioneringsgraden utökas kraftigt, vilket innebär att staten kommer att kompensera för tre fjärdedelar av kostnaden om personal tvingas att gå ner i arbetstid.

I en tid av ovisshet blir det än svårare att hålla koll på allt som gäller. Det vill Visma Draftit hjälpa dig med. Därför har vi en rad olika verktyg inom specialistområdena HR och lön, Social, Skola och Dataskydd. Verktygen hjälper er med stöd för tolkning av lagar och regelverk. I HR Expert och Lön Expert hittar ni just nu mer djupgående information kring den pågående coronapandemin.

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.