Hur definieras avtalstrohet?

Vi träffar många organisationer och företag som alla strävar efter ökad avtalstrohet. Vissa organisationer definierar den som att köpa från avtalsleverantören andra som att köpa avtalade produkter från avtalsleverantören.

Vi menar att den senare definitionen är den riktiga. Den ger även en bra grund till besparingskalkyler för en inköpslösning.

Med hjälp av en inköpslösning styr du in beställarna mot avtalade produkter. Utan inköpslösning tappar du denna styrning vilket resulterar i att organisationen köper fel produkter från avtalsleverantören och därmed har låg avtalstrohet även om inköpen görs mot ”rätt leverantör”.

Hur tänker ni? Kontakta oss så fördjupar vi oss i detta ämne tillsammans!

Hälsningar Emelie

0