Tillbaka till huvudmeny

Hur behåller vi en organisationskultur när verksamheten växer?

I många företag är det vanligt att man efter tillväxt tappar känslan av att alla avdelningar samarbetar. Istället blir avdelningarna mer och mer avgränsade, vilket tyvärr kan skapa rivalitet mellan grupperna, och en missunnsamhet om någon avdelning får en högre budget än en annan.

I många företag är det vanligt att man efter tillväxt tappar känslan av att alla avdelningar samarbetar. Istället blir avdelningarna mer och mer avgränsade, vilket tyvärr kan skapa rivalitet mellan grupperna, och en missunnsamhet om någon avdelning får en högre budget än en annan.

Det krävs inte en dyr resa med massa aktiviteter för att skapa en enad grupp. Istället finns det många små saker som kan implementeras i den dagliga verksamheten som skapar en stark organisationskultur bland medarbetarna.

Några saker man kan tänka på är:

 • Fira framgångar – lyft fram de som presterar bra, avdelningar som har arbetat bra. Oftast är det mer effektivt att lyfta gruppens framgång än enskilda individer.
 • Var öppen och transparent mot dina anställda. Konspirationsteorier och ryktesspridning leder aldrig till något bra.
 • Skapa platser där medarbetarna kan umgås mellan avdelningarna.

Organisationskulturen är företagets personlighet

En viss kultur i ledningen tenderar att sprida sig till övriga medarbetare om ledningsgruppen också är chefer till de anställda. Ledningsgruppen bör vara enad, eller åtminstone enas om en officiell vision.

Genom att ha en gemensam agenda och inställning till hur kulturen ska vara på arbetsplatsen, så skapar det bättre möjlighet för organisationskulturen att verkligen ta fäste. För det är individer som tillsammans skapar en trivsam arbetsplats. Som Peter Schutz, före detta VD och ordförande på Porsche, sa:

Anställ personligheter, utbilda färdigheter.”

Varumärket är organisationens klädsel, det som syns utåt. Organisationskulturen är företagets personlighet, vilken återspeglas i arbetsklimatet. Tänk på förhållandet mellan ägare, kunder och medarbetare.

När personalen är nöjd förmedlas detta i den externa kommunikationen så att kunderna blir nöjda. När kunderna är nöjda kommer ledningen också att bli nöjd eftersom det ofta leder till bättre försäljning.
Som chef ska du skapa utvecklingsmöjligheter för dina medarbetare.

Hur prioriterar du de olika grupperna?

Mest populära

 • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

  När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

 • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

  Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.

 • Räknas restid som arbetstid?

  Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.