Huddinge väljer Visma för sin nya inköpslösning

Huddinge kommun har beslutat att Visma Proceedo ska leverera kommunens nya elektroniska inköp- och fakturahanteringslösning. Affären innebär att Visma Proceedos On Demand-lösning effektiviserar inköp och fakturahanteringsrutinerna i ytterligare en stor svensk kommun.

I den nya On Demandlösningen får kommunens beställare ett enda system för att göra elektroniska beställningar och hantera fakturor.  Det här ger i förlängningen avsevärda besparingar.
– Detta är ytterligare en bekräftelse på att vår On Demand-lösning med tillhörande nätverk av leverantörsintegrationer fungerar väl i offentlig sektor, säger Visma Proceedos vd Rickard Hansen.

Visma Proceedo tog hem affären i konkurrens med sex andra företag som bjöds in att lämna anbud. Huddinge kommun prövade dem från utgångspunkten att anta det anbud som var ekonomiskt mest fördelaktigt i relation till bland annat teknik, referenser, funktionskrav och användarvänlighet.

Eftersom Huddinge kommun lagt stor vikt vid användarvänlighet och dessutom har genomfört gedigna tester under upphandlingen känns det extra glädjande att valet föll på oss, säger Rickard Hansen.

Huddinge blir den åttonde kommunen i landet som inför Visma Proceedos On Demand-lösning. Huddinge Kommun får sällskap av Täby, Kungsbacka, Sundsvall och Strängnäs Kommun mfl.

– Nu när det finns många lyckade e-handelsprojekt inom offentlig sektor hoppas vi på en acceleration i beslutsvägarna, avvaktans tid är över, säger Rickard Hansen.

För mer information kontakta
Rickard Hansen, vd Visma Proceedo AB, 08-588 848 00, rickard.hansen@visma.com

0