Har Visma Proceedo en strukturerad support?

Absolut,  Visma Proceedo´s servicedesk finns tillgänglig för våra kunder under kontorstid.

Det går att kontakta oss via mail servicedesk.proceedo@visma.com men även via telefon 08/52293030.

Vi finns här för att svara på dina frågor. Det kan vara frågor kring användandet av Proceedo, det kan vara frågor av rent teknisk karaktär. Ingen fråga är för liten eller för stor. Du är alltid varmt välkommen till oss på Service Desk!

1