Tillbaka till huvudmeny

Hantera och utred kränkningar och arbetsskador på ett enkelt sätt

Med ökad distans kan steget vara alltför långt för att be om stöd. Arbetsmiljön är ditt ansvar, och som arbetsgivare ska du förebygga både kränkningar och arbetsskador. Kan du fånga upp vad dina medarbetare behöver?

Med ökad distans kan steget vara alltför långt för att be om stöd. Arbetsmiljön är ditt ansvar, och som arbetsgivare ska du förebygga både kränkningar och arbetsskador. Kan du fånga upp vad dina medarbetare behöver?

Vårt arbetsliv och sätt att arbeta är i ständig förändring. Arbetslivet kännetecknas av snabbhet, komplexitet och flexibilitet. Hög arbetsbelastning och förväntningar på att ständigt vara nåbar gör att allt fler känner sig stressade.
För att både arbetsgivare och arbetstagare ska kunna prestera och trivas på sin arbetsplats är arbetsmiljön en viktig del. Den goda nyheten är att du kan förhindra skador, ohälsa och kränkande särbehandling genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Det kan i sin tur skapa en mer hållbar arbetsplats med engagerade medarbetare.
Läs också: Skyddsombud larmar om dålig beredskap för psykiska besvär i byggbranschen

Sex av tio har en alltför hög arbetsbelastning

Den gemensamma ambitionen av hur den samlade arbetsmiljön ska se ut finns i AFS:en – en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Trots dessa riktlinjer beskriver Arbetsmiljöverkets undersökning Arbetsmiljön 2019 att sex av tio yrkesanställda upplever en alltför hög arbetsbelastning. Inom kvinnodominerade yrken kommer de höga kraven dessutom tillsammans med dåliga möjligheter att påverka sin egen arbetssituation.

Några viktiga slutsatser som rapporten visar:

  • 64 procent upplever att de har en alldeles för hög arbetsbelastning.
  • 23 procent har ett arbete med höga krav i kombination med liten egen kontroll.
  • Två av tio kvinnor, och en av tio män, har drabbats av hot eller våld på arbetsplatsen.
  • Var fjärde ung kvinna har drabbats av sexuella trakasserier på jobbet.

Människonära yrken drabbas hårdare

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av oacceptabelt beteende. Det handlar främst om beteenden som skapar stress, obehag och en förnedrande känsla hos den som utsätts för kränkningen.

Arbetsmiljöstatistik från åren 2014-2018 visar att kvinnor står bakom fler än fyra av fem anmälningar om kränkande särbehandling. Det beror bland annat på att många av anmälningarna kommer från kvinnodominerade arbetsplatser såsom social omsorg, utbildning och sjukvård. Problemen finns dock brett inom alla människonära yrken.

Men det är inte bara den psykosociala arbetsmiljön som är utsatt inom vårdyrkena; tre av tio medarbetare inom vård och omsorg har upplevt hot eller våld på arbetsplatsen. Det visar undersökningen Arbetsmiljön 2019.
Arbetsgivaren har ett ansvar för att alla medarbetare känner sig inkluderade och trygga. Om någon blir kränkt är det viktigt att det finns tydliga rutiner som ger alla inblandade praktisk vägledning om nästa steg.

Är du osäker på hur du kommer igång?

Börja med att ladda ner guiden för att förebygga kränkningar och ohälsa på arbetsplatsen.

Arbetsmiljö Incident – för en säkrare och mer trivsam arbetsplats

Med verktyget Arbetsmiljö Incident hanterar du enkelt både anmälningar, utredningar och dokumentation av åtgärder som berör er arbetsmiljö. Arbetsmiljö Incident står för kränkningar, incidenter, riskobservationer och arbetsskador på arbetsplatsen – vilka är olika typer av arbetsmiljöproblem som verktyget hanterar. Genom tydliga formulär fyller du enkelt i vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits. Med den statistiska översikten kan du identifiera eventuella riskfaktorer på arbetsplatsen.

Mest populära

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.