Visma Blogg Sverige

Grattis, David Braic upphandlingschef i Växjö Kommun!

Visma Proceedo vill passa på att gratulera David Braic, som fick den fina utmärkelsen, Årets Inköpare, på SOI i Östersund i mars månad. Växjö Kommun är ju som tidigare meddelats ny kund till Visma Proceedo.

David säger b la: Systemet kommer från Visma Proceedo och här kommer de som gör löpande inköp att hitta de produkter som kommunen har avtal på och man kan även märka de produkter där man har lägsta pris, de produkter som är KRAV-märkta med mera. Man kommer också att kunna hämta inköpsstatistik ur systemet, avtalstroheten kommer att öka och i praktiken får man alltså en tuffare och bättre internkontroll.

Hälsningar Emelie

0