Tillbaka till huvudmeny

Gavlegårdarna valde en helhetslösning för dataskyddsarbetet

Privacy Expert ger oss stöd i specifika dataskyddsfrågor, men också exempel på hur vissa mallar kan se ut samt specialiserad information för vår bransch och frågor som berör den.

Gavlegårdarna om stödet de får med Draftit Privacy

Det var strax innan GDPR trädde i kraft som Gavlegårdarna behövde support, struktur och bra verktyg för det dagliga arbetet framåt. Ola Jonsson arbetar som kvalitets- och dataskyddsansvarig och valde en helhetslösning från Visma Draftit, vilket har fungerat bra.

Här får vi stöd i både specifika frågor, men också exempel på hur vissa mallar kan se ut samt specialiserad information för vår bransch och frågor som berör den.

Ola upplever att det är enkelt att hitta svar när det uppkommer frågor i organisationen. Registerförteckningen finns enkelt tillgänglig i Privacy Records, vilket är ett bra stöd i vardagen som dessutom kan kompletteras med en konsekvensbedömning med Privacy DPIA. Med utbildningsmoduler i form av e-learning görs utbildning i dataskydd för alla anställda.

Med Draftit får jag bra stöd i vardagen, både genom text, support och exempel. Det finns en trygghet i att jag vet att vi får med alla delar som krävs för dataskyddsarbetet.

Läs också: Förvalta ert dataskydd – med en plan för återkommande aktiviteter

Om Gavlegårdarna

Gavlegårdarna grundades 1917 och är ett av Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag. De står idag för cirka 70 procent av alla hyreslägenheter i Gävle kommun.
www.gavlegardarna.se
Etablerat 1917
Sektor Kommunalt fastighetsbolag
Antal anställda cirka 200 anställda
Verktyg från Visma Draftit Privacy DPIA, Privacy E-learning, Privacy Evaluation, Privacy Records, Privacy Expert

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.