Visma Blogg Sverige

Gammelt prosjekt – og nytt prosjekt.

Tiden har gått fort (kanskje litt for fort?) og ett prosjekt er i ferd med å bli avsluttet, mens ett nytt prosjekt har kommet godt i gang.

Prosjektet som er i ferd med å bli avsluttet har vært en forlengelse av mitt forrige prosjekt på Software, der jeg har sett på økonomiske konsekvenser ved innføringen av en ny organisering innenfor programvare support. I korte ord har resultatet vært en modell som skal brukes for internprising av tjenester som leveres fra support. Den kanskje mest spennende fasen i prosjektet er nå fremover da det skal testes i organisasjonen, og forhåpentligvis implementeres for fullt i 2012!

Mitt nye prosjekt vedrører hele Visma og er knyttet til kryssalg av Visma sine produkter og tjenester. Ettersom Visma har en unik mulighet for å kunne tilby sine kunder programvare og tjenester i hele kundens verdikjede, vil det være viktig i fremtiden å ha fokus på hvordan denne porteføljen kan nå hele markedet. Foreløpig har jeg snakket med alle salgssjefene i Visma (ca 40 stk) om kryssalg, og i ukene fremover skal jeg utarbeide forslag til prosjekter man ønsker det skal jobbes videre med ift kryssalg.

0