Skip to main content

Fyrtio pensionärer startar eget varje vecka

Vi följde upp statistiken på nystarade företag och det visar sig att alltfler pensionärer väljer att fortsätta sitt yrkesliv som företagare. Första halvåret i år ökade antalet registreringar av enskilda firmor bland 65-plussarna med 22,6 procent jämfört med i fjol. Det visar en färsk sammanställning från Visma.

Fyrtio pensionärer startar eget varje vecka

Första halvåret 2012 registrerade sig 978 personer över 65 år som enskilda näringsidkare. Det innebär att fyrtio pensionärer per vecka blir företagare.

Antalet ska jämföras med att det startades 798 enskilda firmor i samma åldersgrupp första halvåret 2011, vilket ger en ökning med 22,6 procent i år. Ökningen ska ses i ljuset av att det totala nyföretagandet – oavsett ålder och företagsform – minskade med 14,5 procent första halvåret i år.

Männen dominerar
Sju av tio nya näringsidkare över 65 är män. Sett över hela landet registrerades 71,0 procent eller 694 av de 978 firmorna av män och 284 av kvinnor. Det mest jämställda länet var Kronoberg med 46,2 procent kvinnliga nystartare med Jämtland i den andra änden av skalan med bara 7,7 procent.

Bland unga nyföretagare är jämställdheten bättre. I åldersgruppen upp till 25 år svarar kvinnorna för cirka 40 procent av de nya firmorna. Inom Ung Företagsamhets verksamhet på landets gymnasieskolor är jämställdheten ännu bättre. Av drygt 20 000 elever som drev UF-företag läsåret 2011-12 var 52,6 procent kvinnliga elever.

Konsultuppdrag vanligast
De vanligaste branscherna bland 65-plussarna är konsultuppdrag, uthyrning av olika slag samt verksamhet inom byggsektorn. En annan vanlig bransch är redovisning. På topplistan finns även litterärt och konstnärligt skapande.

Det vi sett allt tydligare de senaste åren är att många som egentligen kunde ägna sig åt att vara pensionärer på heltid väljer att fortsätta ett aktivt yrkesliv. De äldre har ofta stor kompetens, ett brett nätverk och kunskaper som behövs i företag och organisationer. Den kombinationen ger dem utmärkta förutsättningar för företagande på hel- eller deltid.

Seniorernas topplista första halvåret 2012 (2011)
1. Teknisk konsultverksamhet (1)
2. Uthyrning (6)
3. Konsultverksamhet avseende företags organisation (2)
4. Byggverksamhet (snickeri, måleri, markarbeten och elinstallationer) (3)
5. Litterärt och konstnärligt skapande (7)
6. Parti- och butikshandel (5)
7. Redovisning och bokföring (4)
8. Fastighetstjänster och lokalvård (8)
9. Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (9)
10. Datatjänster (9)

Det är alltid tuffare för personer med maximal försörjningsbörda att starta eget. Familj och boende innebär ekonomiska åtaganden, som pensionärer och ungdomar ofta inte är lika tyngda av. Det är ju lätt att starta eget och kul att driva eget. Fler borde prova på.

Mest populära

  • Digital AW går att anpassa efter budget och antalet deltagare

    Tips för en lyckad digital AW

    I oktober har det gått 200 dagar sedan flytten till hemmakontoren i mars. Innan corona var After Work en vanlig aktivitet för att skapa trivsel på jobbet. Så vad krävs för att få till en lyckad digital AW, nu när kollegorna är utspridda? 

  • Tillfälliga regler för julklappar till anställda under corona

    Julklappar till anställda i coronatider

    I år när många sitter utspridda på hemmakontoren kan det bli extra svettigt för arbetsgivarens tomte. Samtidigt har tomten möjlighet att vara extra generös, utan att riskera skattekonsekvenser för mottagaren.