Tillbaka till huvudmeny

Fråga experten: Kan andra gåvor kombineras med den tillfälliga ”corona-gåvan”?

Kan julgåvan kombineras med den tillfälliga ”corona-gåvan”? Ja, enligt Skatteverket är det möjligt att under 2021 kombinera den skattefria julgåvan med den skattefria corona-gåvan som kan utges fram till och med 31 december 2021.

Uppstart Express

Varje dag får vi in frågor via frågeservicen i våra Expert-verktyg. Givetvis vill vi dela med oss av svaren från våra experter så att också du får lagenliga och korrekta svar på vanliga frågor. Svaren bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.

Dagens fråga:
Kan till exempel julgåvan kombineras med den tillfälliga ”corona-gåvan”?

Experten svarar

Enligt Skatteverket är det möjligt att även under 2021 kombinera den skattefria julgåvan med den skattefria corona-gåvan som kan ges till och med den 31 december 2021.

För julgåvan är gränsbeloppet 500 kronor inklusive moms för att skattefrihet ska råda. Överstiger julgåvan detta värde blir gåvan skattepliktig från första kronan.

För den tillfälliga gåvan som arbetsgivaren kan ge till de anställda, på grund av den pandemi som råder, till ett värde på 2 000 kronor inklusive moms, så är endast den eventuella del som överstiger 2 000 kronor skattepliktig.

Kombineras dessa två gåvor är Skatteverkets ställningstagande oförändrat mot föregående år, vilket innebär att det är beloppet som överstiger 2 500 kronor som ska hanteras som en skattepliktig förmån.

Mest populära